UDRŽATEĽNÝ smart home

Vaša spokojnosť je naša priorita. Preto sme pre Vás vytvorili Runec Servisné Centrum. Analýza, optimalizácia a automatizácia procesov pre ideálne fungovanie Všetkých technologických zariadení vo Vašom smart home je našou prioritou. Náš odborný tím je Vám plne k dispozícii.


Dispečing

V prípade potreby nás môžete kontaktovať v našom Servisnom Centre Runec, kde je Vám náš odborný personál plne k dispozícií. Pri riešení Vašich špecifických požiadaviek hľadáme najefektívnejšie riešenia tak, aby sme zaručili vašu maximálnu spokojnosť.

Analýza

Aktuálne údaje o funkčnosti zariadení vo Vašom smart home sú v prípade potreby analyzované v Servisnom Centre Runec. Pri nesprávnom chode zariadení hľadáme také riešenia, aby sme zabezpečil vysokú funkčnosť zariadenia s čo najnižšou spotrebou energie. V prípade nečakanej udalosti na zariadení vo Vašom smart home ste okamžite informovaní.

Optimalizácia

Naše skúsenosti a Vaše predstavy môžu naraziť na neúprosnú realitu. Každé ročné obdobie má svoje špecifiká, ktoré najlepšie overia správnu funkčnosť všetkých zariadení vo Vašom smart home. Pri prekonávaní prvých krokov vo Vašom smart home sme Vám k plne k dispozícií. Optimalizácia automatických režimov je priorita Servisného Centra Runec.

Automatizácia

Stláčanie tlačítok na množstve komplikovaných zariadení nie je spôsob, ktorým chcete tráviť čas vo Vašom smart home. Opakujúce sa akcie sa snažíme maximálne automatizovať a ovládanie sústrediť do Vášho smartfónu a centrálneho ovládacieho panelu. V prípade špecifickej požiadavky môžete jednotlivé procesy riadiť manuálne podľa aktuálnej potreby.

Zmeny

Život sa mení, vy tiež. Nastavenia, ktoré vám niekedy vyhovovali, už nespĺňajú Vaše potreby a je potrebné ich upraviť. Samotný proces aktualizácie systému na základe Vašich požiadaviek trvá niekoľko sekúnd. Váš smart home je znova pripravený na maximálnu súhru s Vašim životný rytmom.

Servis

Nenechávame nič na náhodu a vyberáme si partnerov, ktorí sú jednotky na trhu merania, regulácie a automatizácie. Vďaka univerzálnemu riešeniu postavenému na riadení systému LOXONE a moduloch merania a regulácie podporujúcich rozhranie KNX garantujeme maximálnu funkčnosť a bezproblémovú servisovateľnosť.