SMART HOME TK18

Zdravý inteligentný dom pre mladú rodinu. Jednoznačná vízia investora, ktorú sme po vyriešení množstva detailov úspešne premenili na realitu. Hlavnou témou bolo od začiatku HVAC – vykurovanie, chladenie a vetranie.

Zdrojom tepla je tepelné čerpadlo vzduch – voda. Na základe informácií z vonkajšieho snímača teploty a parametrov ekvitermickej krivky je voda pre vykurovanie ohriata na požadovanú teplotu. Obehové čerpadlo v režime auto adapt (konštantný tlak) ženie vodu do rozdeľovačov vykurovania. Termohlavice osadené na jednotlivých ventiloch sú riadené na základe informácií z teplotných snímačov umiestnených pod vypínačmi osvetlenia a nastavenej požadovanej teploty jednotlivých zón.  

Zdrojom chladu je tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Chladenie je vedené v samostatných vzduchotechnických rozvodoch. Priestor domu je rozdelený do samostatných zón – dennej časti a jednotlivých izieb. Riadenie intenzity chladenia je riešené otváraním vzduchotechnických klapiek jednotlivých vetiev na základe informácií z teplotných snímačov umiestnených pod vypínačmi osvetlenia.

Ventilácia s rekuperáciou funguje v autonómnom režime podľa prednastavených časových harmonogramov. V prípade potreby zvýšeného vetrania kúpeľní a WC je možná aktivácia dlhým stlačením inteligentného vypínača osvetlenia. Vetranie je v tom momente spustené na maximálny výkon na užívateľom definovaný čas.

Za regeneráciu ľudského organizmu počas spánku je zodpovedný hormón melatonín. Ten sa v mozgu tvorí iba počas spánku v úplnej tme. Automaticky riadené žalúzie sa pred spaním stiahnu tak, aby boli vytvorené ideálne podmienky pre kľudný spánok.

Duálne pohybové snímače, okenné kontakty, kamerový systém, audiovideovrátnik a otváranie brán integrované do jedného komplexného celku dodávajú tomuto domu maximálny pocit bezpečia, či už je majiteľ  doma alebo stovky kilometrov preč.

Pre dosiahnutie energetických úspor bolo nevyhnutné odladiť chod obehového čerpadla teplej úžitkovej vody.  Vďaka integrácií zabezpečovacieho systému a vykurovania sme mohli pre riadenie spínania čerpadla využiť informácie o pohybe v dome. V prípade, že sa v dome nikto nenachádza je obehové čerpadlo vypnuté čim je šetrená primárna energia.