Smart Home MO17

Čoraz populárnejšou témou sú úspory energie, ktoré boli hlavnou témou aj pri tomto projekte. Od začiatku sa uvažovalo s realizáciou elektrického podlahového vykurovania, elektrického ohrevu teplej úžitkovej vody, tepelného čerpadla pre ohrev bazéna a chladenia klimatizačnými split jednotkami. Všetky uvedené zariadenia sú energeticky veľmi náročné, preto sa investor rozhodol investovať do alternatívneho zdroja elektrickej energie a zónovej regulácie vykurovania pre optimalizáciu nákladov.  

Fotovoltaická elektráreň inštalovaná na plochej streche tohto rodinného domu pozostáva z dvadsať kusov fotovoltaických panelov, v ktorých je inštalovaný výkon 5,5 kWp. Na streche sú vzhľadom na vysoký výkon vytvorené dva zväzky panelov po desať kusov. Na jednom zväzku je možné dosiahnuť jednosmerné napätie 400 Voltov. Zväzky sú cez prechodku v streche zvedené do technickej miestnosti, kde sú cez prepäťovú ochranu a poistkové odpínače pripojené na vysokonapäťovú časť fotovoltického meniča Goodwe. Výkon z meniča je vedený cez KNX elektromer Ling Janke, vďaka ktorému máme vždy aktuálne údaje o výrobe fotovoltaickej elektrárne.  

Pre ohrev teplej úžitkovej vody boli osadené dva kusy zásobníkov. Hlavný zásobník teplej úžitkovej vody je prevádzkovaný v autonómnom režime bez nadradenej regulácie. Zásobník pre predohrev teplej úžitkovej vody je prevádzkovaný v optimalizovanom režime nadradeným systémom na základe aktuálnej výroby fotovoltickej elektrárne. V letnom režime je väčšina teplej úžitkovej vody zohriata v zásobníku pre predohrev z energie vyrobenej vo fotovoltaickej elektrárni.

Elektrické podlahové vykurovanie je zónovo riadené snímačmi teploty integrovanými vo vypínačoch osvetlenia, ktoré slúžia pre individuálne nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach. Miestnosti s inými zdrojmi energie ako slnko, ľudia, kuchynské spotrebiče, krb, osvetlenie alebo sprcha sú prirodzene vykurované týmito zdrojmi. Vykurovanie v týchto miestnostiach takmer vypnuté, čím je šetrená primárna energia potrebná na vykurovanie.

V lete sú časovače klimatizačných split jednotiek a tepelného čerpadla pre ohrev bazéna aktivované tak, aby bolo počas slnečného dňa cez obed využité maximum výroby elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne. Dom je vďaka tomu aj v letných horúčavách príjemne vychladený, zatiaľ čo bazén je tepelným čerpadlom optimálne ohriaty prevažnou väčšinou elektrickej energie získanej zo slnka.