Top

O nás

Motivácia

Žijeme v dynamickej rýchlo sa meniacej dobe. Výzvy 21. storočia sú jasne zadefinované. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo sa na prelome tisícročí javil ako módny výstrelok, ktoré si svetové ekonomiky nemôžu dovoliť. Stále máme k dispozícií dostatočné množstvo fosílnych palív, ktoré sme sa za viac ako storočie naučili pomerne jednoducho a komfortne využívať. Nechať riešenie uhlíkovej stopy na budúce generácie by mohol byť najväčší omyl 21. storočia. Snaha o vyťaženie všetkých zásob fosílnych palív je vstupenka na jednosmernú jazdu bez možnosti návratu.

Budovy na svoju prevádzku spotrebujú 40% z celkovej vyrobenej energie vo svete. Preto sa kladie na výstavbu nízkoenergetických budov čoraz väčší dôraz, čoho dôkazom je aj smernica Európskeho parlamentu 2010/31/EU, ktorá vyžaduje po roku 2020 pri všetkých nových budovách splnenie nízkoenergetického štandardu.

Kľúčom k úspechu je efektívne získavanie energie z obnoviteľných zdrojov a následné racionálne využívanie. K dispozícií je množstvo produktov a riešení ktoré údajne zaručia Vašu energetickú samostatnosť. Firmy, ktoré takéto riešenia ponúkajú Vás ohúria nízkymi prevádzkovými nákladmi, no často zabúdajú informovať o komplikovanom ovládaní, vyšších servisných nákladoch a podmienkach pri ktorých je zariadenie schopné dosahovať deklarovanú efektivitu. Práve preto môžu nesprávne navrhnuté a prevádzkované technológie spôsobiť nízku návratnosť investície a nespokojnosť užívateľa.

Efektívne a racionálne využívanie energie a technológií vo Vašom dome je pre nás prioritou. Vďaka komplexnému systému ovládania fungujú vo Vašom dome všetky zariadenia s maximálnou efektivitou a minimálnymi nákladmi. My vo firme Runec veríme ,že zmeny vedúce ku prechodu na efektívne a racionálne fungujúce nízkoenergetické domy sa stane štandardom nie vďaka smerniciam Európskej Únie, ale vďaka spokojnosti ľudí žijúcich v týchto domoch.

Michal Slabý
CEO

Počas štúdia na Fakulte Elektrotechniky a informatiky STU pripravoval pre ministerstvo financií SR štúdiu dopadov nárastu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Po skončení štúdia pracoval ako technický dozor na projektoch iónového urýchlovača MedAstron vo Wiener Neustadt, technológie odfiltrovania kotla v Lovocemií Lovosice a novej hale zvarovne Volkswagen v Bratislave. V roku 2015 vytvoril novú divíziu firmy Runec špecializovanú na automatizáciu, meranie a reguláciu nízkoenergetických budov.

Michal Slabý
CEO